[1]
ΚΑΡΑΛΗ Μ. 2012. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Μνήμων. 32, (Ιανουαρίου 2012), 89–124. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.641.