[1]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 2012. ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ. Μνήμων. 32, (Ιανουαρίου 2012), 125–150. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.642.