[1]
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Α. 2012. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΤΟΥ HERMANN BROCH. Μνήμων. 32, (Ιανουαρίου 2012), 223–244. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.646.