[1]
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. 2012. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010. Μνήμων. 32, (Ιανουαρίου 2012), 255–261. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.648.