[1]
ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ Β. 1999. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ. Μνήμων. 21, (Ιανουαρίου 1999), 189–200. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.791.