[1]
ΑΒΔΕΛΑ Ε. 1999. ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. Μνήμων. 21, (Ιανουαρίου 1999), 211–220. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.793.