(1)
ΜΠΟΖΙΚΗΣ Σ. Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821: <Html />. Mnimon 2012, 31, 31-70.