(1)
ΔΕΛΗΣ Α. Ναυπήγηση και συνεταιριστική διαχείριση (συμπλοιοκτησία) εμπορικών ιστιοφόρων στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα: <Html />. Mnimon 2012, 31, 85-114.