(1)
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ. Λόγοι για την εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.-1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση: <Html />. Mnimon 2012, 31, 115-150.