(1)
ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου και η διεκδίκηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, 1924-1927: <Html />. Mnimon 2012, 31, 151-186.