(1)
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. Μεταξύ παροικίας, μητρόπολης και διασποράς. Στρατηγικές μετανάστευσης για τους Έλληνες της Αιγύπτου, 1945-1956: <Html />. Mnimon 2012, 31, 187-214.