(1)
ΖΑΝΟΥ Κ. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός και το Υπόμνημα Ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου: <Html />. Mnimon 2012, 31, 283-298.