(1)
ΛΟΥΚΟΣ Χ. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854). Mnimon 1992, 14, 49-69.