(1)
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875. Mnimon 1974, 4, 153-160.