(1)
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’. Mnimon 1982, 8, 337-369.