(1)
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Mnimon 1971, 1, 23-52.