(1)
ΤΖΑΝΑΚΗΣ Μ. Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011. Mnimon 2012, 32, 281-286.