(1)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ. Mnimon 1999, 21, 201-210.