Δημανόπουλος Σ. (2019). Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016. Μνήμων, 35(35), 398–408. https://doi.org/10.12681/mnimon.20302