Σιχάνη Ά. Μ. (2019). Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015. Μνήμων, 35(35), 426–435. https://doi.org/10.12681/mnimon.20306