ΔΕΛΗΣ Α. (2012). Ναυπήγηση και συνεταιριστική διαχείριση (συμπλοιοκτησία) εμπορικών ιστιοφόρων στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα: <html />. Μνήμων, 31, 85–114. https://doi.org/10.12681/mnimon.25