ΖΑΝΟΥ Κ. (2012). Ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός και το Υπόμνημα Ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου: <html />. Μνήμων, 31, 283–298. https://doi.org/10.12681/mnimon.32