Λάππας Κ. (2012). Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009. Μνήμων, 31, 299–309. https://doi.org/10.12681/mnimon.33