ΛΟΥΚΟΣ Χ. (1992). ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854). Μνήμων, 14, 49–69. https://doi.org/10.12681/mnimon.166