ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1979). ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΑΪΑ ΚAI ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ. Μνήμων, 7, 135–143. https://doi.org/10.12681/mnimon.194