ΛΑΠΠΑΣ Κ. (1987). ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821. Μνήμων, 11, 123–153. https://doi.org/10.12681/mnimon.240