ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. (1982). ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’. Μνήμων, 8, 337–369. https://doi.org/10.12681/mnimon.256