ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1975). ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός). Μνήμων, 5, 35–48. https://doi.org/10.12681/mnimon.355