ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. (1971). Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Μνήμων, 1, 23–52. https://doi.org/10.12681/mnimon.393