ΛΟΥΚΟΣ Χ. (1989). ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΡΟΥ (19ος αιώνας). Μνήμων, 12, 253–264. https://doi.org/10.12681/mnimon.441