ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ. (2000). ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ. Μνήμων, 22, 259–267. https://doi.org/10.12681/mnimon.594