ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (2012). ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ. Μνήμων, 32, 125–150. https://doi.org/10.12681/mnimon.642