ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. (2012). Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010. Μνήμων, 32, 255–261. https://doi.org/10.12681/mnimon.648