ΤΖΑΝΑΚΗΣ Μ. (2012). Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011. Μνήμων, 32, 281–286. https://doi.org/10.12681/mnimon.653