ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. (1999). Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ. Μνήμων, 21, 201–210. https://doi.org/10.12681/mnimon.792