ΓΑΖΗ Ε. (1999). «ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ. Μνήμων, 21, 237–246. https://doi.org/10.12681/mnimon.795