ΜΑΛΕΣΗΣ Δ. Ή ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Ή ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1870 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 141–167, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20254. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20254. Acesso em: 8 δεκεμβρίου. 2023.