ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Μ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ (1864-1946) ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 169–188, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20255. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20255. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.