ΜΑΡΙΝΟΥ Χ. ΤΑ ΕΡΓΑ THE TUNNEL ΚΑΙ DEADLOCK ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΙΛΛΕΡ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΩΣ ΑΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 189–203, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20256. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20256. Acesso em: 14 απριλίου. 2024.