ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1911-1912) ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 205–232, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20258. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20258. Acesso em: 15 αυγούστου. 2022.