Λάππας Κ. Κώστας Γαβρόγλου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χάιδω Μπάρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937), Ιστορικό Αρχείο Πανε πιστημίου Αθηνών, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 383–387, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20299. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20299. Acesso em: 16 αυγούστου. 2022.