Σιχάνη Ά. Μ. Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 426–435, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20306. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20306. Acesso em: 9 ιουνίου. 2023.