ΕΜΝΕ Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 447–452, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20310. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20310. Acesso em: 24 απριλίου. 2024.