ΜΠΟΖΙΚΗΣ Σ. Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 31–70, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.23. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7731. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.