ΔΕΛΗΣ Α. Ναυπήγηση και συνεταιριστική διαχείριση (συμπλοιοκτησία) εμπορικών ιστιοφόρων στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 85–114, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.25. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7733. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.