ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ. Λόγοι για την εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.-1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 115–150, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.26. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7734. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.