ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η κοινωνική διαστρωμάτωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του Ρεθύμνου και η διεκδίκηση της ανταλλάξιμης περιουσίας, 1924-1927: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 151–186, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.27. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7735. Acesso em: 30 ιουνίου. 2022.