ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. Μεταξύ παροικίας, μητρόπολης και διασποράς. Στρατηγικές μετανάστευσης για τους Έλληνες της Αιγύπτου, 1945-1956: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 187–214, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.28. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7736. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.