ΖΑΝΟΥ Κ. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός και το Υπόμνημα Ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου: <html />. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 283–298, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.32. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7740. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.