Λάππας Κ. Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 299–309, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.33. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7741. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.